Sta naast Israël!

Projecten

Gideon helden

Wordt Gideon held

Doel

Nati Rom en de organisatie waaraan hij is verbonden, de Israëlische Foundation Or Ami, ondersteunt pioniers in het Bijbelse Hartland van Israël: Judea en Samaria. Er zijn verschillende aandachtsgebieden in het Hartland van Israël waar momenteel voor wordt gestreden. Hieronder volgen in willekeurige volgorde enkele aandachtsgebieden die, door de dynamische situatie in het gebied, naar behoefte aangevuld kunnen worden:

 • Ondersteunen van lokale land- en tuinbouw projecten
 • Aankoop van bouw- en cultuurland
 • Helpen om pioniers aan te sluiten op elektriciteit, gas en water
 • Ondersteunen van arme gezinnen
 • Toerisme naar het Hartland (Judea & Samaria) bevorderen
 • Opzetten en ondersteunen van gezondheidscentra met apparatuur en ambulances
 • Juridisch aanvechten van ongerechtvaardigde maatregelen in het Hartland van Israël

DOOR DE OORLOG IS ER ÉÉN EN ANDER VERANDERD
Nati Rom is nu vooral bezig met de aanschaf van diverse beveiligingsmaatregelen voor de dorpen en steden in Judea & Samaria. Daarnaast is door de oorlog de armoede toegenomen, de voedselkaarten gaan snel van de hand!

Een minimale deelname aan het Gideon helden programma is er niet, wel een streefbedrag: €100 per maand per Gideon held. Uw bijdragen worden ingezameld door Stichting Israel Heartland en overgemaakt naar Foundation Or Ami in Israël. Beide stichtingen wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Voor 2022 heeft de Foundation Or Ami van de staat Israël het “certificaat van goed beheer” ontvangen. Stichting Israel Heartland heeft een officiële ANBI status.

Als Gideon held ontvangt u:

 • Nieuws uit het Hartland van Israël van Nati Rom via WhatsApp & de nieuwsbrief van Stichting Israël Heartland
 • Een jaarlijks financieel overzicht van wat er gebeurt met de donaties van het Gideon helden programma
 • Als u in Israël bent en Nati bezoekt, zal hij u welkom heten en als er tijd is u ook rondleiden
 • Minstens één keer per jaar een zoomontmoeting met Nati Rom en alle andere Gideon-helden

Praktisch

We zijn nog niet zover dat we met automatische incasso kunnen werken. Daarom vragen wij u om elke maand een vast bedrag over te maken op bankrekening NL69 BUNQ2064836853 ten name van Stichting Israel Heartland in Nederland, onder vermelding van “Gideon held”.

Tenslotte

Toen het volk Israël op het punt stond het beloofde land in te nemen en daarmee profetieën te vervullen waren er 10 verspieders die de profetieën van de Eeuwige niet geloofden. Deze verspieders namen het volk mee in ongeloof en bovendien wilden de verenigde volkeren in Israël niets te maken hebben met Zijn volk. U weet wat er daarna allemaal is gebeurd. U weet ook wat er gebeurde met de verspieders die wel geloofden. Jozua en Kaleb zijn uiteindelijk het beloofde land ingetrokken en zij hebben, met hulp van de Eeuwige, heel Israël bezet! Zoals beloofd en voorzegd door de Eeuwige.

In onze tijd zien we een gelijke beweging. De Eeuwige is Zijn volk aan het terug brengen in Israël. Maar de verenigde volkeren zijn het er niet mee eens. Ook in Israël zijn er velen die beweren dat het land verdelen beter is dan het helemaal in te nemen! Slechts een kleine groep pioniers geeft gehoor aan de opdracht en de profetieën van de Eeuwige door zich te vestigen in het hartland van Israël: Samaria en Judea.

Slechts een klein groepje uit de wereld zal deze dappere mannen en vrouwen gaan ondersteunen: de Gideon helden!

De huidige Gideon helden zien het als een voorrecht om een bijdrage te leveren in Judea en Samaria. Wij geloven dat een Gideon held persoonlijk en actief bijdraagt bij aan het uitkomen van de profetieën uit de bijbel (Zie bijvoorbeeld Amos 9:14, Jesaja 35:1 en Jeremia 31:5).