Over ons

Meer over Stichting Israel Heartland

Doelen:

De stichting heeft ten doel zich in te zetten voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van het Hartland van Israël: Judea en Samaria. Dit beleid moet gebaseerd zijn op de Bijbel en het internationale recht. De Internationale gemeenschap heeft tot nu toe nagelaten de noodzakelijke voorwaarden voor dit beleid te scheppen. Stichting Israel Heartland wil dat veranderen door:

 • Het informeren van mensen over het Heartland of Israel;
 • Het ondersteunen van de zwakkeren in de Joodse samenleving van het Hartland van Israël;
 • Ongerechtvaardigde maatregelen in het Hartland juridisch aan te vechten;
 • Het versterken van een wereldwijd netwerk van supporters van het Hartland van Israël;
 • Verkeerde informatie en haat tegen het Hartland van Israël en haar bewoners te bestrijden

Doelen bereiken door:

 • Samen te werken met de stichting Or Ami en haar oprichter Nati Rom;
 • Bruggen te bouwen tussen de pioniers van het Hartland van Israël met mensen over de hele wereld;
 • Eco-cultuurprojecten te ondersteunen in het Hartland van Israël;
 • De mensenrechten te beschermen van de bewoners van het Hartland van Israël;
 • Te helpen bij het bouwen van huizen, het verzorgen van educatieve voorzieningen; het verzorgen van medicijn- en veiligheidsprojecten;
 • Het aanbieden van goederen en diensten uit het Hartland van Israël;
 • Het initiëren, coördineren en ondersteunen van projecten en programma’s in de ruimste zin van het woord;
 • Het organiseren van reizen naar het Hartland van Israël en de rest Israël ter aanvulling op de bovengenoemde activiteiten;
 • Samen te werken met organisaties op nationaal, regionaal en internationaal gebied, die zich bezighouden met soortgelijke doelen en alles wat daarmee samenhangt;
 • Het aanwenden van elk haar ten dienste staande wettige middelen, welke aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn;
 • Het organiseren van bijeenkomsten, conferenties en activiteiten ter aanvulling op bovengenoemde doelen.

Overige informatie

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI status.

Adres:
Stichting Israel Heartland
Rendiermos 6
2811 GV Reeuwijk
KvK 80488544
E: info@israelheartland.nl

Stichting Israel Heartland

Judea
Samaria

R

Meer dan 90% van uw gift wordt ingezet in het hartland van Israël

R

Kosten van de stichting zijn zeer laag

R

Contacten in Israël zijn zeer direct

R

Geldstromen zijn zeer inzichtelijk