Sta naast Israël!

over ons

ANBI

De Stichting Israel Heartland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting Israel Heartland zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Stichting Israel Heartland over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding is te controleren op de website van de Belastingdienst onder de naam Stichting Israel Heartland met vestigingsplaats Reeuwijk.

1. De naam van de instelling

Stichting Israel Heartland

2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of fiscaalnummer

Het RSIN is: 861689392
Het fiscaalnummer is: 8616.89.392
KVK 80488544

3. De contactgegevens van de instelling;

Rendiermos 6
2811 GV  Reeuwijk
Nederland
info@israelheartland.nl
www.israelheartland.nl

4. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling;

De stichting heeft ten doel:

  1. Zich in te zetten voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie Judea en Samaria. Dit beleid moet gebaseerd zijn op de Bijbel en het internationaal recht. De internationale gemeenschap heeft tot nu toe nagelaten de nodige voorwaarden voor dit beleid te scheppen. Israel Heartland wil dat veranderen;
  2. Om verkeerde informatie en haat tegen het Heartland te bestrijden;
  3. Het bestrijden van antisemitisme en boycot, desinvesteringen en sancties;
  4. Het versterken van een wereldwijd netwerk van supporters van het Heartland of Israel;
  5. Het informeren van mensen, zowel in Nederland, als in de wereld over Israel Heartland;
  6. Het ondersteunen van de zwakkeren in de Joodse samenleving van het ‘Heartland of Israel’;
  7. Om alle verder acties uit te voeren, die verband houden met het voorgaande in de breedste zin van het woord of daartoe bevorderlijk zijn.

5. De hoofdlijnen van het beleidsplan;

Zie ‘Beleidsplan 2023-2026

6. De functies en namen van de bestuursleden;

Het bestuur bestaat uit de volgende personen, te weten:
Voorzitter: Arjen
Secretaris: Jelle
Penningmeester: Huibert
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

7. Het beloningsbeleid;

Het bestuur is onbezoldigd.
Zij ontvangen alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Projecten

Project voorbeelden

Natuurlijk hebben we onze gedachten al laten gaan. Nati heeft verschillende ideeën. Hieronder enkele voorbeelden.

Landbouw

 Het land ligt klaar om bewerkt te worden. Geheel volgens de profetieeën in de bijbel. Hoe mooi is het om bij te dragen aan een profetie?

Planten

Wijngaarden, olijfgaarden of heeft u zelf een idee? Begin bij de aankoop van de grond, of koopt u met uw gemeente een x aantal wijnranken?

Bouw

Helpt uw gemeente mee een heel dorp te bouwen? Of een medisch centrum. Gaat u liever voor infrastructuur? Ofwel op dit terrein is heel veel te doen in het Hartland