Sta naast Israël!

Arabieren blijven doorgaan met de vernietiging van het oude dorp Sebastia in Samaria.

21 mrt 2024 | Nieuws

Volgens het hoofd van de Internationale Divisie van Regavim is Sebastia in Samaria een “hot spot voor historische revisie door de Palestijnse Autoriteit.” Op woensdag meldde de Israëlische NGO Regavim dat Arabische bouwvakkers een illegale weg hebben aangelegd dwars door het oude dorp Sebastia, nabij Nablus (Shichem) in Samaria, wat schade heeft toegebracht aan een Israëlisch erfgoed.

Sebastia was de hoofdstad van het Koninkrijk Israël tijdens de 9e en 8e eeuw voor Christus. Koning Herodes de Grote hernoemde het naar “Sebastia” ter ere van keizer Augustus, volgens Flavius Josephus. De site heeft ook moderne betekenis in de Israëlische geschiedenis. In de jaren 1970 verhuisden Joodse kolonistenactivisten naar het verlaten treinstation van Sebastia, wat de eerste Joodse terugkeer naar Noord-Samaria in 2000 jaar markeerde. Regavim beweert dat het “destructieve project” in Sebastia deel uitmaakt van een gezamenlijke inspanning van de door het Westen gesteunde Palestijnse Autoriteit om de Joodse band met heel Israël te wissen.

Sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden in de jaren 1990 bevindt de archeologische site zich in Gebied C van Judea en Samaria, onder volledige Israëlische controle, terwijl het aangrenzende huidige Arabische dorp Sebastia zich in Gebied B bevindt, onder Israëlische veiligheidscontrole en P.A. burgerlijke jurisdictie. In mei 2023 keurde het Israëlische kabinet een budget van bijna $9 miljoen goed voor de restauratie en ontwikkeling van Sebastia. De fondsen waren toegewezen aan de oprichting van een bezoekerscentrum, het aanleggen van een nieuwe toegangsweg en het verhogen van de wetshandhaving om vandalisme te voorkomen.

Toch beweerde Regavim dat zelfs in delen van de site onder volledige Israëlische veiligheidscontrole, “de Palestijnen zich gedragen alsof dat niet het geval is, en de Israëli’s gaan er min of meer in mee. Wat de regering zou moeten doen, is een Joodse aanwezigheid daar toestaan. Zodra die er niet meer is, gebeurt dit.”

Bron: JNS

Nieuwsbrief