Sta naast Israël!

Hoe is op dit moment de situatie in het Heartland?

29 nov 2023 | Nati Rom, Nieuws

En kort interview met Nati,

Hoe is het me jouw en je Familie?

Natie verteld dat het met hem en zijn gezin redelijk gaat. De situatie blijft gespannen en dat heeft ook zijn weerslag op het gezin en de gezinnen in het Heartland.

Nati zelf is veel bezig met de bewaking van dorpen in de directe omgeving en het bezoeken van soldaten in hun regio. Verder is hij ook bezig met het bezoeken van gezinnen die hulp nodig hebben en probeert onderweg nog ons te informeren. Druk, druk, druk dus.

Hoe Is de situatie in het Heartland?

De situatie blijft gespannen en chaotisch. Er zijn zeer veel incidenten en aanslagen waar men niets van terugleest en hoort in de media. En er zijn te weinig soldaten beschikbaar om alles in de gaten te houden. Veel van de bewakingstaken vallen dus terug op de bewoners zelf. Verder blijft de regering ook nu nog woningen van ontruimen en slopen (zie artikel over Amona in deze nieuwsbrief).

We horen over vrijwilligers die naar Israël komen om te helpen in de landbouw, is dat ook iets voor het Heartland?

Nati vind dit moeilijk. Aan de ene kant is er hulp nodig maar redden ze het redelijk. Veel scholieren gaan ochtends naar school en helpen middags op het land. Daarnaast moeten de vrijwilligers ook wonen en beveiligd worden wat weer een extra belasting met zich meeneemt. Hotels of vakantieverblijven zijn er niet of nauwelijks in het Heartland. Tenslotte moet er rekening mee gehouden worden dat veel pioniers (ultra) orthodox zijn en het ingewikkeld vinden om Goyim (niet Joden) te herbergen.

De oorlog en daarmee ook de situatie in het Heartland zal nog een poos aanhouden denkt Nati en hij vraagt u om hem en de mensen in Heartland voorlopig naast financieel ook in gebed bij te staan.

Nieuwsbrief