Sta naast Israël!

Van wie is het land Israël? Deel 1

6 nov 2023 | Achtergrond

Zo ongeveer alle landen in de wereld lijken zich bezig te houden met de vraag: “Wat is de beste oplossing voor het conflict in Israël?” Als ik dat anders zeg, dan is de vraag: “Van wie is het land Israël nou eigenlijk?” De oplossing van de wereld (de verenigde naties) is om het land Israël te verdelen. Die verdeling is geen verrassing, want die wordt al voorspeld in Joël 3 (HSV) of Joël 4 (NBV). Hier staat dat de volkeren Gods land hebben verdeeld! Lees gerust even verder in Joël, dan ziet u ook wat God ervan vindt dat Zijn land is verdeeld!

Maar hoe zit dat dan? Van wie is Israël? Waarom is de hele wereld ermee bezig? Waarom gebeuren er in andere landen ergere dingen zonder dat iemand daar een mening over heeft? Waarom zijn er wereldwijd protesten tegen Israël?

Omdat ik geloof in de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Israël, leek het mij het beste dat antwoord in Zijn woord te gaan zoeken. Ik vind namelijk dat mijn mening niet belangrijk is in deze kwestie! Ik wil u graag meenemen aan de hand van een paar gebeurtenissen in de bijbel. Dan kunt u zelf een mening vormen!

Het begin:

Genesis 12: 6-9
En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat land.
Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven”. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.
Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het Zuiderland.

Samen met Nati Rom heb ik de plek waar Abraham ooit stond bezocht: Elon Moreh. Er staat vandaag de dag weer een eik, u ziet hem op de foto hiernaast. Belangrijker dan de eik is het uitzicht. Elon Moreh ligt namelijk op een berg. Het uitzicht is fenomenaal. Naar het zuiden toe zie je zo goed als het hele Hartland van Israël. Later in de bijbel heet dit gebied Judea en Samaria. Naar het noorden zie je Galilea, met op de voorgrond de bergen van Gilboa, in het oosten het dal van de Jordaan en in het westen de Middellandse zee. Korte omschrijving: het beloofde land, Israël!
En de HEERE geeft dit land, from the river to the sea, aan Abraham. Helemaal aan het begin van de bijbel staat het al vast. God geeft het land weg, dus het land is sowieso van Hem. Anders kan je het niet weggeven! De bijbel vertelt direct dat het land Israël door God aan het nageslacht van Abraham is gegeven!!! Zie de foto hieronder, een foto van het uitzicht naar het zuiden van Elon Moreh.

 

Het mooie van samen met Nati Rom op stap gaan in het Hartland is dat hij zoveel extra informatie geeft. “Elon Moreh”, zegt hij, “is geen willekeurige plek. Het is een plek die je weer een doet beseffen dat God een plan heeft en dat Hij Zijn beloften altijd nakomt!” Ik zal dat proberen uit te leggen aan de hand van wat je ziet op bovenstaande foto. Er ligt rechts op de foto een stad, dat is Sichem, de voorstad ligt tussen twee bergen. Die stad heet tegenwoordig Nablus (verboden voor Joden!). De twee bergen die je ziet zijn de berg van de zegen, Gerizim en de berg van de vloek, Ebal! Zoals beloofd door God was het nageslacht van Abraham uitgegroeid tot een volk. God had Zijn volk bevrijd uit Egypte en na een lange reis kwam het onder leiding van Jozua aan in Israël. Nadat de Jordaan over was gestoken moesten de stammen tussen deze twee bergen door lopen. Vanaf de linker berg werd de zegen uitgeroepen, die hen toekwam als ze de Torah volgde. Vanaf de rechter berg werd de vloek verkondigd, zodat men wist wat er zou gebeuren als men zich niet aan de richtlijnen van God hield. Bijzonder toch, dat Abraham juist hier de plek zag waar heel zijn nageslacht zou lopen en zou gaan wonen!

Vlak voor de bergen in het dal ligt nog een belangrijke plek. Het graf van Jozef. Hier kom ik in een ander deel nog op terug.

U ziet op de foto een weg lopen naar het zuiden. Dat is de 60. In Israël wordt deze weg de route van de aartsvaders genoemd. Men denkt dat de aartsvaders deze route hebben gevolgd om naar het zuiden te gaan. De route loop vanaf Sichem tot aan Beër Sjeva. Geografisch gezien is dit de meest logische route, dus ja ik denk ook dat de aartsvaders zo hebben gelopen.

Als je de route 60 volgt van noord naar zuid, dan kom je langs of in de buurt van de volgende plaatsen: Itamar, Shiloh, Bethel, Ai, Jeruzalem, het Koningsdal, de Olijfberg, Bethlehem, Efrat en Hebron om te eindigen in Beër Sjeva. Al deze plaatsen liggen in het Hartland van God, in Judea en Samaria. In het stamgebied van Efraïm, Manasse, Benjamin en Juda! Met Jeruzalem, de stad van de vrede, ongeveer in het midden van het hartland. Jeruzalem, de plaats waar de HEERE Zijn Naam liet wonen!

De verenigde naties, de wereld, noemt dit gebied heel anders. Het hoort niet bij Israël vindt de wereld! Men noemt dit in het gunstigste geval “betwist gebied”, maar meestal noemt men het “de bezette westelijke Jordaanoever”. Bezet geeft direct aan dat het niet van Israël zou zijn. Men roept om het hardst dat de bezetting moet ophouden, want er is slechts één weg naar vrede. Israël moet het land “teruggeven” aan de Arabieren. Want dat land is niet van Israël, zegt men.

In 2005 werd er, op aandringen van de verenigde naties, voor het eerst land geruild voor vrede. Gaza werd “teruggegeven” aan de Arabieren. 9.000 Israëli’s werden uit hun huizen gezet en het gebied viel onder gezag van de Palestijnse autoriteit. In Gaza leven er geen Joden meer vanaf die dag, Gaza was verboden voor Joden! En kwam er vrede? Nee! Integendeel, er kwamen aanslagen, Hamas stond op, er kwam oorlog, er kwamen tienduizenden raketten uit Gaza naar burgerdoelen in Israël en toen kwam 7 oktober 2023. De laatste dag van het Loofhuttenfeest. Black shabbat. Iedere plaats rond Gaza werd aangevallen door Hamasterroristen: jong, oud, man of vrouw, huisdier, alles en iedereen werd vermoord omdat ze Jood waren!  Kijkt u maar eens op deze bizarre kaart, ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Land voor vrede weggeven is mijn inziens onbespreekbaar vanaf nu. Eerlijk gezegd is het denk ik nooit een goed idee geweest. Hoe zouden Itamar, Shiloh, Bethel, Ai, Jeruzalem, de Olijfberg, het Koningsdal, Bethlehem, Efrat, Hebron en Beër Sjeva ingeruild kunnen worden? Er zijn zelfs profetieën voor de heuvels van Judea en Samaria, de bergen, de bomen en de dieren die er wonen. Lees het eens na in Ezechiël 36.

Het land dat God aan Abraham liet zien is niet inruilbaar! Het land Israël is voor het nageslacht van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob (Israël!).

En dat verklaart tevens waarom iedereen zich stoort aan dit gebied, aan Israël en aan de Joden. Het is Zijn land en het is Zijn volk. Mijn inziens zijn alle protesten, de inzet van de verenigde naties en zelfs de dubbele houding van sommige kerken een protest tegen God.

Wordt vervolgd!

Nieuwsbrief