Sta naast Israël!

Hoe denkt Israël Hamas te verslaan?

31 okt 2023 | Achtergrond

Strategisch aanvalsplan voor Gaza

Onderstaand artikel is een verslag van de punten van een aanvalsplan dat de voormalige premier van Israël Nafatali Bennet op zijn X-account deelde.

In een strategisch beleidsdocument met betrekking tot Gaza wordt een gedurfde aanpak uiteengezet. Het plan omvat een belegering van Gaza, het beperken van de activiteiten van Hamas in tunnels, en zelfs het bezetten van een veiligheidsgebied binnen Gaza totdat Hamas zich overgeeft, de strook wordt vrijgegeven, en gegijzelden worden bevrijd. Het doel is duidelijk: Hamas dwingen om in te binden.
Een van de belangrijkste conclusies is dat Hamas gedurende 15 jaar een uitgebreid tunnelnetwerk heeft opgebouwd, als een ondergrondse staat, specifiek om het hoofd te bieden aan mogelijke Israëlische invasies. Wanneer Hamas echter tot actie overging, verwachtten ze een grootschalige grondinvasie zoals “Operatie Gegoten Lood.” Maar dit keer handelt Israël anders.

Het plan stelt voor om niet diep in de strook door te dringen, zoals Hamas had verwacht. In plaats daarvan wordt er een volledige belegering opgelegd in het noorden van Gaza, waarbij tunnels worden drooggelegd en Hamas-strijders onder druk worden gezet om naar buiten te komen. Een permanente veiligheidszone van 2 kilometer diep in de strook wordt gecreëerd langs de hele grens, bereikt door grootschalige grond- en vuuracties en engineeringinspanningen.

Het plan pleit ook voor voortdurende, niet-aflatende vuurkracht op Hamas in de hele strook. Israël voert gerichte grondoperaties uit met zwaar vuur, wijk voor wijk van Hamas wordt ontmanteld, zonder de noodzaak om elke militant in elk huis en tunnel op te sporen.

De bevolking van Gaza wordt aangemoedigd om in het zuidelijke deel van de strook of buiten Gaza te blijven tijdens de conflictoplossing. Wanneer Hamas uiteindelijk zal instorten, zullen ze eenzijdig al hun verplichtingen nakomen en alle burgers van Gaza vrijlaten, in overeenstemming met internationaal recht.

Humanitaire corridors in het zuiden van Gaza zullen worden toegestaan om water, voedsel en medicijnen te leveren, zoals vereist door internationaal recht. Er zal echter geen brandstof de strook binnenkomen, omdat dit essentieel is voor de tunnels en dus gelijkstaat aan oorlogvoering.

Het plan benadrukt strategisch geduld om de tijd in het voordeel van Israël te laten werken. Na initiële grondoperaties worden onmiddellijk 250.000 reservisten vrijgelaten om economische en burgerlijke druk te verlichten, de economie en het dagelijks leven te herstellen.

Andere landen in de wereld die bezorgd zijn over de situatie van de vluchtelingen in het zuiden, worden uitgenodigd om tijdelijk vluchtelingen op te nemen.

Het plan sluit af met de waarschuwing om collaterale schade zoveel mogelijk te vermijden, omdat dit de Israëlische operatie zou kunnen beëindigen voordat Hamas zich overgeeft.

Dit gedurfde beleidsdocument stelt een onorthodoxe aanpak voor om Hamas te confronteren en een einde te maken aan de situatie in Gaza. Het is gebaseerd op strategisch denken en geduld, met het uiteindelijke doel om vrede en stabiliteit in het gebied te herstellen.

Nieuwsbrief