Sta naast Israël!

Oproep om NOS vragen te stellen

13 okt 2023 | Achtergrond

Helpt u mee?

Naar aanleiding van een rapportage van Sander van Hoorn  gisteren bij de NOS hebben wij nagevraagd of één van de beweerde zaken daadwerkelijk zijn gebeurd. Ofwel in Yasuf, ofwel in andere dorpen of steden in Judea of Samaria. In Yasuf is er voor zover wij kunnen zien niets gebeurd. Daarom lijkt het ons een goed idee om de NOS vragen te stellen.

U kunt onderstaande tekst gebruiken om het formulier in te vullen op: https://over.nos.nl/uw-vragen-reacties/uw-vragen-of-reactie/ of u stuurt een mail naar: reacties@nos.nl

De tekst is:

Geachte

Ik schrijf met betrekking tot de recente reportage van Sander van Hoorn die is uitgezonden met betrekking tot de gebeurtenissen in Yasuf op 12-10-2023. ( https://nos.nl/video/2493869-zo-is-het-op-de-westelijke-jordaanoever-elk-dorpje-hier-heeft-hetzelfde-verhaal ) Ik heb enkele vragen en zorgen met betrekking tot de gepresenteerde informatie en hoop verduidelijking te verkrijgen over de volgende punten:

1. Er werd gemeld dat bewapende Israëliërs betrokken waren bij het incident. Is er concreet bewijs beschikbaar om deze bewering te ondersteunen?

2. In de reportage werd vermeld dat een onbekend dorp werd aangeduid als “kolonie”. Wij vinden dat dit woord mogelijk beladen is! Kunt u ons meer informatie verstrekken over de gebruikte terminologie en kunt u bevestigen of de bewoners inderdaad radicaal zijn? Wat is uw definitie van radicaal? Daarnaast willen we graag weten om welke specifieke stad of dorpsgemeenschap het gaat.

3. Zijn er video-opnamen of ander bewijsmateriaal beschikbaar dat bevestigt dat er sprake was van het in brand steken van huizen in Yasuf door de genoemde groep kolonisten?

4. Zijn er concrete bewijzen, zoals video-opnamen of ander materiaal, van mes aanvallen en beschietingen van Israëlische burgers zoals vermeld in de reportage? Is er enig bewijs dat dergelijke incidenten zich dagelijks voordoen?

5. Er werd aangegeven dat de betrokkenen zich verdedigden met blote handen omdat ze geen wapens hadden. Heeft de NOS deze bewering kunnen verifiëren?

6. Daarnaast werd gemeld dat de Israëliërs olijfbomen hebben doorgezaagd. Zijn er video-opnamen of ander bewijsmateriaal beschikbaar dat deze bewering ondersteunt?

7. Ten slotte, wordt in de reportage gesuggereerd dat de situatie in alle dorpen en steden in het Oosten van Israël vergelijkbaar is met die in Yasuf. Zijn er bewijzen beschikbaar die deze claim ondersteunen?

Wij waarderen uw aandacht voor deze kwesties en hopen dat u ons van de benodigde verduidelijking kunt voorzien. Mocht u meer informatie of aanvullend materiaal hebben dat niet in de reportage is opgenomen, stellen wij het zeer op prijs als u dit met ons zou willen delen.

Met vriendelijke groet,

Nieuwsbrief